A. HASIERA

gezia ezkerra
/57
gezia eskuina

Zer da lurzorua zuretzat?

Esanahi asko izan ditzake, naturalak nahiz artifizialak. Ikasmaterial honetan lur naturalaz arituko gara, bizirik dagoenaz, gure planetan urgaineraturik dauden lurraldeen zati handi bat estaltzen duen horretaz.

Honakoak ikusi eta ikasiko dituzu lehen atal honetan:

- Argazkiak baliatuz lurzoru biziak bereizten.
- Lurzoru natural eta artifizialen arteko ezberdintasunak hautematen.
- Google Earth edo Maps baliatuz lurzoruen adibideak bilatzen, e.a.