B7. ZER JATEN DUGU?
15/65

Egin berri duzun taulan oinarrituz, adierazi mantenugai bakoitzeko kantitate handiena zein elikagaik duen:

Asmatu duzu!
Oker zaude,
berriro saiatu.
gluzido
proteina
lipidoak
gatzak
bitaminak