D3. ARNASKETA EZBERDINEN FUNTZIONAMENDUA
25/65

Diagrama honetan hiru arnasketa-sistema ereduen funtzionamenduaren oinarrizko ezaugarriak adierazten dira.

berriro